Address: (Beside Padma Kanya Multiple Campus), Bag Bazar Sadak, Kathmandu, Nepal. PO Box No: 23097
Phone:977-01-4251342 Email gurukulcanepal@gmail.com